موضوعات = استراتژی های بازاریابی بین المللی
شناسایی الگوی توسعه فناوری فضایی در ایران با رویکرد تجاری‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/jiba.2024.60859.2186

امیر جلیلوندنژاد


بررسی تاثیر استراتژی‌های تجاری بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 131-151

10.22034/jiba.2023.55300.2009

سید رضا سید نژاد فهیم؛ اسماعیل اقدامی


مدل سازی تحول انگاره ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت خودروسازی ایران،

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 161-178

10.22034/jiba.2022.52303.1909

رادین پیمان فر؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ فرزین مدرس خیابانی؛ نازنین پیله وری


شناسایی قابلیت‌های پویای موثر بر عملکرد صادراتی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-21

10.22034/jiba.2022.49086.1810

مهرداد سرکشیکی؛ امیر خانلری؛ منوچهر انصاری


شناسایی ابعاد استراتژی کسب ‏وکار دیجیتال جهت ورود به بازار‏های بین ‏الملل‏

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-78

10.22034/jiba.2021.47787.1766

سمیه زنگیان؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عظیم زارعی


تأثیر عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین‌المللی در کشورهای منتخب

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 25-44

10.22034/jiba.2021.45272.1669

هدایت تقیان؛ بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدحسن بهزادی


طراحی مدل علّی استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 23-43

10.22034/jiba.2021.44699.1647

کریم طاهرنژاد؛ حسن رنگریز؛ محمدمهدی مظفری