موضوعات = مدیریت زنجیره تامین، تولید و عملیات در مدیریت کسب و کار بین المللی
بهبود عملکرد سازمانی: نقش زنجیره‌تامین 4.0 و تامین مالی در کاهش ریسک زنجیره‌تامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.22034/jiba.2024.60005.2164

محمد رضا مهرگان؛ امیر محمد خانی


تأثیر متقاطع توسعه مالی و راهبردهای نوآوری ‌‌بر زنجیره ارزش

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 67-86

10.22034/jiba.2023.55377.2013

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مهتاب صبایی دردشتی؛ مریم علی یاری


تاثیر مؤلفه های اقتصاد دانش‌ بنیان ‌بر تاب آوری زنجیره تأمین ‌

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-73

10.22034/jiba.2023.55243.2005

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ علی اصغر غفاری؛ مریم علی یاری


ترکیب بهینه نقاط تحویل، انتقال ریسک و انتقال هزینه‌ها در تجارت بین‌الملل با تاکید بر اینکوترمز 2020

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 83-119

10.22034/jiba.2022.53025.1934

مرتضی بابائی؛ فیروزه حاجی علی اکبری؛ فرشته لطفی زاده؛ ارشد فرهمندیان