دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل و ارزیابی ذهنیت‌‌‌‌‌‌‌ سنجی مدیران در راستای هوشمندسازی‌ کسب‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارهای نوپا در دوران پساکرونا‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jiba.2021.43173.1587

مسعود طاهری نیا؛ سید نجم الدین موسوی؛ عبداله ساعدی؛ سیده نسیم موسوی