دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی و اعتبارسنجی الگوی نگرش مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس خارجی با رویکرد تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/jiba.2022.51148.1877

مریم علی‌نژاد؛ شهرام صلواتی؛ محمد علی نسیمی


شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بین المللی شدن شرکتهای فعال در حوزه استخراج مواد اولیه (مورد مطالعه صنعت سنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/jiba.2022.48152.1777

حسن اشراقی؛ فرشته منصوری موید؛ سیدحمید خداداد حسینی


ارائه مدل شبکه همکاری بیت‌کوین و صنعت گردشگری: بررسی عوامل تأثیرگذار بر کسب‌و‌کار اکوسیستم با رویکرد نقشه شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/jiba.2022.51331.1888

مهدی دریایی؛ رضا رادفر؛ جواد جاسبی؛ عباس خمسه


بازنماییِ تصاویر ذهنی مصرف‌کنندگان در انتخاب برندهای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/jiba.2022.50824.1864

محمد باشکوه؛ سید محمد رضا موحد


تحلیل اهمیت – عملکرد عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا جهت ورود به بازارهای داخلی و بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/jiba.2022.51315.1883

زهرا عادل؛ آیت اله ممیز؛ حامد رحمانی؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری


ارائه مدل بهبود عملکردصادراتی شرکت‏های صنایع غذایی در استان کرمانشاه با محوریت استراتژی لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22034/jiba.2022.51820.1896

یوسف جلیلیان؛ سید ابولقاسم میرا؛ نادر سیدکلالی


طراحی مدل توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط با تاکید بر نقش اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22034/jiba.2022.51548.1891

داود هداوند؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


تبیین مدل نقش شرکت های دانش- بنیان بر کارآفرینی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/jiba.2022.51614.1892

محمد زارعی؛ حامد عباسی نامی؛ علی داوری


شناسایی و تبیین انتخاب های استراتژیک کسب وکارهای بین المللی و داخلی در ورود به بازارهای پلتفرمی دیجیتال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/jiba.2022.51779.1895

مهدی ابراهیمی؛ وحید, خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ طالب بالنده


شناسایی‌ ابعاد و مولفه های مزیت رقابتی استراتژی بازاریابی سبز در صنایع غذایی کاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22034/jiba.2022.51071.1873

مهدی حقیقی کفاش؛ محمدرضا علی زاده؛ بابک حاجی کریمی


طراحی الگوی بلوغ مدل کسب‌وکار استارتاپی در ایران (مطالعه چند موردی: استارتاپ‌های پلتفرمی / دیجیتالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/jiba.2022.52255.1906

مصطفی بغدادی؛ مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ رضا رادفر


ارائه مدل برندسازی محصولات صنعتی ایران در بازارهای بین‌المللی با رویکرد تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/jiba.2022.50654.1857

قاسم زارعی؛ ابوالفضل حق وردی زاده