ارائه الگوی عوامل عملکردی تاب آوری پایدارزنجیره تامین صنعت قطعه سازی خودروایران با رویکرد توسعه صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج، ایران

چکیده

کوچک‌ترین اخلال در روند یک زنجیزه تامین را می‌توان به یک گسل تشبیه کرد. گسلی که شکاف و عمق آن می‌تواند لحظه به لحظه افزایش پیدا کند. تاب آوری زنجیره تامین صنعت قطعه سازی خودروایران ضمن امکان مقابله با این اختلالات، منجر به توسعه صادرات در این زنجیره تامین می شود.در همین راستا، این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف ارائه الگوی عوامل عملکردی تاب آوری پایدارزنجیره تامین صنعت قطعه سازی خودروایران با رویکرد توسعه صادرات انجام‌گرفته است. ابتدا در بخش کیفی با کمک مرور پیشینه های پژوهشی معتبر 49 شاخص شناسایی شدند. سپس در بخش کمی با استفاده از روش دلفی وپنل 19 نفره خبرگان پس از سه راند 24 شاخص مهم برگزیده و پایداری شاخص ها نیز با نظر خبرگان تایید شد. درادامه بخش کمی پژوهش نیزتعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به الگو در بخش کمی با اتکا به روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته‌های پژوهش مدلی ده سطحی بود که تأثیرگذارترین شاخص در سطح دهم پیش بینی بحران ها همانند حوادث غیر مترقبه(طوفان،ریزگرد،زلزله،سیل، خشکسالی) و تاثیر پذیرترین شاخص هم سرعت و توانایی واکنش اضطراری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of functional factors of sustainable resilience in the supply chain of Iran's auto parts industry with an export development approach

نویسندگان [English]

  • MohammadBagher Rasulehvandi 1
  • Akbar Alamtabriz 2
  • Hiresh Soltanpanah 3
1 Ph.D. Department of Industrial Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University,Sanandaj,Iran
2 Professor of Industrial Management Department, Shahid Beheshti University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The smallest disruption in the process of a supply chain can be likened to a fault. A fault whose gap and depth can increase moment by moment. The resiliency of the supply chain of Iran's auto parts manufacturing industry, along with the possibility of dealing with these disturbances, leads to the development of exports in this supply chain. In this regard, this mixed research (qualitative-quantitative) aims to provide a model of the functional factors of sustainable resilience of the supply chain of the parts manufacturing industry. Iran's auto has done it with the approach of export development. First, in the qualitative section, 49 indicators were identified with the help of reviewing valid research records. Then, in the quantitative part, using the Delphi method and a panel of 19 experts, after three rounds, 24 important indicators were selected and the stability of the indicators was also confirmed by the opinion of the experts. In the continuation of the quantitative part of the research, the relationship between the variables was determined to achieve the pattern in the quantitative part by relying on the Interpretive Structural Modeling (ISM) method. The findings of the research were a ten-level model, where the most effective index in the tenth level was the prediction of crises such as unexpected events (storms, hailstorms, earthquakes, floods, droughts) and the most effective index was the speed and ability of emergency response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • sustainability
  • resilience
  • supply chain performance
  • export of component industry
آذر، عادل و خرمی، امیر، (1399). طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین صنعت دارو در شرایط بحران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، شماره 10، 31-1.
بصیرت، مرتضی و رمضانی، مجید، (1399). اولویت‌بندی و انتخاب تامین‌کنندگان در یک زنجیره تامین سبز تاب‌آور با استفاده از تکنیک ماباک و AHP فازی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران)، چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 33، 186-159.
بختیاری توانا، اسماء، ربیعه، مسعود و اسماعیلی، مهدی، (1399). مدل برنامه‌ریزی تصادفی انتخاب تأمین‌کنندۀ پایدار – تاب‌آور و تخصیص سفارش تحت ریسک‌های اختلال (مورد مطالعه: زنجیرۀ تأمین ایران خودرو)، مجله مدیریت تولید و عملیات، شماره 20، 132-111.
جبارزاده، یونس، ریحانی یامچی، حسین و غفاری‌نسب، نادر، (1399). مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت زنجیره تامین یکپارچه مستقیم و معکوس پایدار سیب درختی با درنظر گرفتن بازارهای خارجی میوه، مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، سال سوم، شماره یک، 166-139.
جهانگرد، اسفندیار، (1398). صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره28، 206-183. 
جعفرنژاد، احمد و محسنی، مریم، (1393). ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین تاب‌آور، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، شماره 48، 51-38. 
سهیلی، جواد، (1400). طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین در مجتمع گاز پارس جنوبی، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 18، 48-32.  
شیخ آقایی، مصطفی، رمضانیان، محمد رحیم، (1398). بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی زنجیره تامین بر عملکرد آن با میانجی‌گری تاب‌آوری زنجیره تامین، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 36، 69-45.  
دهقانی فیل آبادی، علی، (1397). مدل‌سازی اجماع در فرآیند روش دلفی با استفاده از مفهوم استدلال کیفی و کاربرد آن در شناسایی و بومی‌سازی معیارهای موثر در بهبود کیفیت خدمات، نشریه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، سال سوم، شماره 4، 124-103. 
کوشان، امیرحسین و ابراهیمی، سید عباس، (1400).  مطالعه تطبیقی عوامل موفقیت در سیاست‌های بومی‌سازی صنعت خودرو (مورد مطالعه: ایران و ترکیه)، مجله مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، سال چهارم، شماره دو، 20-1.  
مزروعی نصرآبادی، اسماعیل و محمدی پور، الهام، (1401). طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت در بهبود تاب‌آوری زنجیره تأمین گردشگری سلامت: مطالعه موردی، فصلنامه مدیریت سلامت، شماره ۲۵،:۲۵-۹.  
کریمی زارچی، محمد,معبودی، حامد,فتحی، محمدرضا,خسروی ابوالفضل،(1399)، ارائه چارچوبی به منظور ارتقای نقش آفرینی صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوریهای دفاعی در بهبود تاب آوری زنجیره تامین دفاعی، نشریه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی، شماره 89، 31-7. 
صدیق‌پور، عبدالرضا، زندیه، مصطفی، عالم تبریز، اکبر و دری، بهروز، (1397). طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب‌آور در صنایع داروسازی ایران، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 51، 98-81. 
صولتی‌نژاد، امید و کشاورز، طاها، (1401). واکاوی تأثیر کووید- 19 بر زنجیره تامین شرکت‌های تجارت الکترونیک، مجله مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، سال پنجم، شماره 3، 199-181. 
علی اکبری، مهناز، (1396). ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش فشار زاهای روانی دانشجویان، فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی، دوره 10، شماره2، 87-72. 
عسگرنژادنوری، باقر، صائب‌نیا، سمیه و فولادی، الهام، (1399). تأثیر استراتژی‌های ناب و چابک زنجیره تأمین بر پاسخگویی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت: نقش میانجی به تعویق انداختن و مشارکت استراتژیک تأمین‌کنندگان (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 40، 89-65. 
رنجبریان، بهرام، صادقی، امیر، غلامی کرین، محمود، لطفی جلال آبادی، مصطفی، (1391). نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه‌سازی خودرو، مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 10، 93-79.  
محمودی‌میمند، محمد، خبازباویل، صمد و فروغی‌نیا، خورشید، (1393). مدیریت توسعة صادرات؛ شناسایی و سطح‌بندی محرک‌های صادراتی (مطالعه موردی: صنعت ساخت قطعات خودرو)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، 910-889. 
ناصحی‌فر، وحید و لطفی، حامد، (1399). طراحی الگوی تاب‌آوری زنجیره تامین در صنعت خرده‌فروشی، نشریه مدیریت تبلیغات و فروش، شماره 12، 51-39.  
 
Chowdhury, Maruf H., Mohammed Naim A. Dewan and Mohammed A. Quaddus. (2020). Resilient Sustainable Supply Chain Management A Conceptual Framework, Journal of Purchasing and Supply Management, 42(2), pp.165-173.
Christopher, M., Peck, H., (2019). Building the resilient supply chain. Int. J. Logist. Manage. 15(2),pp. 1–14.
Damodaram, A.K, P. Thejasree, CH. Lakshmi Tulasi, L.V. (2022). Optimization of end-to-end supply chain costs to maximize revenue and profits from supply chain operation,
Govindan, K., Jepsen, M.B., (2015). Supplier risk assessment based on trapezoidal intuitionistic fuzzy numbers and ELECTRE TRI-C: a case illustration involving service suppliers. J. Oper. Res. Soc. pp.192-213.
Lockamy III, A. & McCormack, K, (2022). “Linking SCOR Planning Practices to Supply Chain Performance: An Exploratory Study,” International Journal of Operations and Production Management, 24(11-12), pp192- 214.
Pfohl, Hans-Christian, Köhler, Holger and Thomas, David. (2021). State of the art in supply chain risk management research. Empirical and conceptual findings and a roadmap for the implementation in practice, Logistics Research, 41(1),pp. 33-49.
Rajesh, R. and Ravi, V. (2018), “Modeling enablers of SC risk mitigation in electronic SCs: a Grey–DEMATEL approach”, Computers and Industrial Engineering, 87(3), pp. 126-139.
Saleheen, Ferdoush, Habib, Mamun, Zurina, Hanafi,. (2023). Supply Chain Performance Measurement Model: A Literature Review, International Journal of supply chain management, 7(3), pp.69-78.