داوران

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

1

مصطفی

ابراهیم پور

دانشیار

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2

رضا

احتشام راثی

استادیار

گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3

آرمان

احمدی زاد

استادیار

استادیار مدیریت دانشگاه کردستان

4

قاسم

اسلامی

استادیار

گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

5

مجید

اسماعیل پور

دانشیار

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،

6

مسعود

افشاری مفرد

استادیار

مدیر گروه پژوهش های فناوری و نوآوری/ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

7

محمد

افکانه

استادیار

دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی- دولتی

8

محسن

اکبری

دانشیار

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

9

سید جواد

امینی

استادیار

استادیار،دانشگاه عالی دفاع ملی

10

سیدجواد

ایرانبان

استادیار

گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

11

نسرین

آخوندی

استادیار

گروه ریاضی دانشکده فنی و مهندسی

 

 

 

 

واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

12

حبیب

آقاجانی

استادیار

هیات علمی گروه توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه تبریز

13

فرید

آقاجانی

استادیار

مشهد-بلوار فردوسی-مهدی۴-پلاک۲۶

14

جعفر

باپیری

سایر

دکتری مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی

15

محمد

باشکوه

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

16

علیرضا

بافنده زنده

دانشیار

گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

17

بلقیس

باورصاد

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، اهواز، ایران.

18

قاسم

بخشنده

استادیار

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

19

حسین

بلوچی

سایر

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه خیام

20

علی

بنیادی نایینی

استادیار

مدیر گروه کسب و کار ْ  دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

21

رضا

بنی‌اسد

استادیار

مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

22

امید

بهبودی

سایر

دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

23

بهار

بیشمی

استادیار

استادیار پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

24

فرزانه

بیک زاده عباسی

استادیار

مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

25

یوسف

پاشازاده

استادیار

مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه ،hdvhk

26

پرویز

پیری

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

27

سعید

جعفری تیتکانلو

استادیار

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران

28

سیدصمد

حسینی

استادیار

استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت دانشگاه تبریز

29

علی

حمیدی زاده

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

30

محمدرضا

حمیدی زاده

استاد

استاد گروه و هیات علمی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

31

الهام

حیدری

استادیار

استادیار مدیریت دانشگاه خوارزمی

32

امیر

خرّمی

سایر

دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران

33

محمدرضا

دانشور دیلمی

سایر

دانشگاه علامه طباطبایی

34

اسفندیار

دشمن زیاری

دانشیار

عضو هیأت علمی سابق دانشگاه هوایی شهید ستاری و کنونی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و رئیس دپارتمان

35

ابراهیم

رجب پور

استادیار

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

36

محمد

رحمانی

استادیار

استادیار گروه مدیریت دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مدیریت و حسابداری

37

صمد

رحیمی اقدم

استادیار

استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

38

عباسعلی

رستگار

دانشیار

دانشگاه سمنان

39

بهرام

رضازاده

استادیار

عضو هیت علمی

40

عظیم

زارعی

دانشیار

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

41

قاسم

زارعی

دانشیار

دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

42

محمدرضا

زاهدی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

43

عبداله

ساعدی

سایر

دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

44

رضا

سلیمانی

سایر

گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

45

نادر

سیدکلالی

استادیار

گروه مدیریت راهبردی، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

46

ابوالفضل

شاه‌آبادی

استاد

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

47

محسن

شفیعی نیک آبادی

استادیار

گروه آموزشی مدیریت صنعتی،دانشکده اقتصاد و مدیریت،دانشگاه سمنان، شهر سمنان، کشور ایران.

48

یزدان

شیرمحمدی

استادیار

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697- 19394، تهران، ایران

49

مهیم

شیهکی تاش

استادیار

گروه آموزشی کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

50

فراز

صادق وزیری

استادیار

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

51

محمد

صفری

استادیار

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

52

ناصر

صنوبر

دانشیار

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

53

حمید

ضرغام بروجنی

دانشیار

دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی

54

هادی

طاهرپور کلانتری

استادیار

استاد یار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران.

55

فاطمه

طاهری

استادیار

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

56

سعید

عابسی

استادیار

دانشگاه پیام نور یزد

57

محسن

عارف نژاد

استادیار

استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

58

صمد

عالی

استادیار

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

59

محمدحسین

عبدالرحیمیان

مربی

مدیریت،علوم انسانی،دانشگاه میبد،میبد،ایران

60

مهدی

عبدالله پور

سایر

دانشگاه علامه طباطبائی

61

سهراب

عبداله‌زاده

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

62

فرزاد

عظیمی

سایر

مدرس مدعو دانشگاه تهران

63

نادر

غفاری نسب

استادیار

گروه مهندسی صنایع دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

64

امیر

غفوریان شاگردی

استادیار

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا ع

65

محمد

فاریابی

دانشیار

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

66

محمد رضا

فتحی

استادیار

استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

67

علیرضا

فضل زاده

دانشیار

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

68

محمدرضا

فلاح

استادیار

گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران

69

مسعود

فهرستی ثانی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

70

اسماعیل

قادری

استادیار

گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

71

وحید

قاسمی

سایر

Postdoctoral researcher, CEFAGE. Portugal

72

ابوالفضل

کاویانی

سایر

مدریت کسب و کار؛دانشکده اقتصاد؛دانشگاه علوم تحقیقات تهران؛تهران ؛ایران

73

اژدر

کرمی

دانشیار

دانشگاه تبریز

74

آصف

کریمی

استادیار

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران

75

امیررضا

کنجکاو منفرد

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

76

یاسمن

گیاهی

سایر

دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران.

77

سمانه

لاجوردی

استادیار

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تهران، ایران

78

حجت

محمدی ترکمانی

سایر

دانشگاه تبریز- دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی  - گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری

79

میثم

مدرسی

استادیار

استادیار/دانشگاه سمنان

80

محمود

مرادی

دانشیار

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

81

مصطفی

مردانی نجف‌آبادی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، گروه اقتصاد کشاورزی

82

محسن

مطیعی

استادیار

گروه آموزشی مدیریت دولتی و کار آفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی

83

نادر

مظلومی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

84

علیرضا

مقدسی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

85

سیدعبدالرضا

موسوی

استادیار

گروه مدیریت دانشگاه قم، قم، ایران

86

امید

مهدیه

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

87

سیدسعید

میرواحدی

استادیار

گروه کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

88

حمید

نایب پور

مربی

مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

89

شهناز

نایب زاده

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، گروه مدیریت، یزد،ایران

90

حمیدرضا

نژادعلی لفمجانی

سایر

مدیریت کسب و کار، مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، قم، ایران، پردیس فارابی دانشگاه تهران

91

مهدی

نصراللهی

استادیار

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

92

عماد

نوبهار

سایر

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس

93

حسین

نوروزی

استادیار

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

94

عیسی

نیازی

استادیار

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

95

مجید

نیلی احمدابادی

استادیار

دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

96

حسین

وظیفه دوست

استاد

استاد  تمام گروه مدیریت بازرگانی , واحد علوم و تحقیقات, دانشگاه آزاد اسلامی , تهران , ایران

97

عطاءاله

هرندی

استادیار

دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

98

زهرا

یاوری

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت- دانشگاه شیخ بهایی- اصفهان

99

شهربانو

یدالهی

استادیار

اصفهان دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت

100

مهدی

یزدان شناس

استادیار

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

101

علی

یعقوبی

استادیار

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران