اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 872
تعداد پذیرش 138
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 644
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 546

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 161
تعداد مشاهده مقاله 108976
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 71961
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 27 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 16 %