اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 809
تعداد پذیرش 171
تعداد پذیرش بدون داوری 11
تعداد عدم پذیرش 568
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 500

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 234
تعداد مشاهده مقاله 177798
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 118877
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 138 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 17 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6794 روز
درصد پذیرش 21 %