راهنمای نویسندگان

شیوه نگارش و تدوین مقالات 

 • ارسال­ کنندگان محترم مقالات، برای تسریع در بررسی و انتشار به­ موقع نشریه، به نکات زیر توجه فرمایند:

1- مقاله ارسالی قبلاً در جای دیگری چاپ نگردیده یا برای چاپ ارسال نشده باشد.

2- نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، همراه با رتبة علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی در فایل جداگانه ای ارسال شود.  بسیار ضروری است این فایل دارای ارکان و ترتیب ذیل باشد:

عنوان انگلیسی مقاله، نام و مشخصات و وابستگی نویسندگان به انگلیسی، چکیده انگلیسی، کلید واژه ها به انگلیسی، کد های JEL، سپس، عنوان مقاله به فارسی، نام و مشخصات و وابستگی نویسندگان به فارسی، چکیده فارسی، کلید واژه ها به فارسی و کدهای JEL. نمونه فایل مشخصات ( کلیک کنید)

3- در ارتباط با شکل ظاهری و محتوای مقالات توجه به نکات زیر ضروری است:

  • اندازه صفحات باید برابر A4 و حاشیه از سمت راست و چپ چهار و نیم سانتی متر و از بالا و پایین پنج سانتی­متر انتخاب شود. تعداد صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه در قطع و اندازه چاپ نهایی نشریه شامل چکیده، متن و منابع باشد.
  • نام و نشانی نویسندگان، شامل نام و نام خانوادگی، محل کار و پست الکترونیک و شماره تماس در فایل جداگانه تحت عنوان «مشخصات نویسندگان» ارسال شود، با ضوابط مندرج در بند 2 همین بخش .- ,وابستگی سازمانی نویسندگان به صورت دوزبانه (فارسی و انگلیسی) آورده شود
  • برای قلم لاتین همواره از Times New Roman با اندازه 11 استفاده شود.
  • متن مقاله با قلم B mitra و با اندازه 12 باشد.
  • فاصله خطوط به صورت Single باشد.
  • عنوانهای اصلی (به صورت پررنگ) با قلم B Titr  و با اندازه 12 و عنوانهای فرعی با قلم 11 نوشته شود.
  • عنوان نمودارها و جداول با اندازه قلمB mitra 10 (پررنگ) و محتوای آنها با اندازه قلم 9 و همچنین زیرنویس مربوط به آنها با فونت 8 نوشته شود. 
  • به هیچ عنوان در نرم‌افزار  WORD و در متن مقاله، از Break استفاده نشود. 
  • برای لغات فنی، کلمات اختصاری، اصطلاحات ترجمه شده و کلیه اسامی لاتین از زیرنویس انگلیسی استفاده شود.
  • افعال مضارع و ماضی استمراری که با «می» شروع می‌شوند و «ها»ی جمع، با «نیم‌فاصله» به کلمات بعد یا قبل از خود متصل شوند. بهتر است همواره حرف اضافه «به» از کلمه بعدی خود جدا نوشته شود.  برای اعمال اصلاحات نگارشی از نرم افزار ویراستیار استفاده شود. 
  • منابع پایانی بر اساس استاندارد APA نوشته شود. برای آشنایی با این استاندارد اینجا کلیک نمایید. منابع درون متنی بایستی به صورت فارسی نوشته شوند و اسامی نویسندگان خارجی به صورت زیرنویس انگلیسی با فونت Times new roman  سایز 8 اورده شود. در نوشتن زیرنویس حتما بعد از شماره، نقطه فاصله گذاشته و بعد اسم خارجی نوشته شود. 

4- هر مقاله باید شامل بخش‌های عنوان، چکیده فارسی، کلمات کلیدی فارسی، طبقه­ بندی JEL، مقدمه، متن (ادبیات موضوع، تجزیه و تحلیل)، نتیجه، منابع، عنوان، مشخصات نویسندگان و چکیده انگلیسی مبسوط (بعد از پذیرش مقاله)، کلمات کلیدی به انگلیسی باشد. 

5- ضروری است هنگام ارسال مقاله، گزارش خروجی نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور تهیه و توسط نویسنده مسئول آپلود شود. 

6- چون مشخصات ارایه دهندگان مقاله به طور خودکار توسط سامانه از بخش پروفایل نویسندگان برداشته می‌شود، لذا بسیار ضروری است که داده های مربوطه توسط ارائه دهندگان دقیق وارد شود؛ حروف اول نام و نام خانوادگی به انگلیسی بزرگ ثبت شود؛ حتما انتساب صحیح دانشگاهی وارد شود؛ در قید انتساب حتما باید به ترتیب گروه، دانشکده و موسسه به درستی وارد شود. امکان تغییر بعدی میسر نخواهد بود.  

7- برای نویسنده مسئول حتما ایمیل سازمانی ارائه شود. لذا نویسنده مسئول موقع ایجاد و تکمیل پروفایل و ایجاد حساب در نشریه حتما از ایمیل سازمانی استفاده فرماید. 

 8- حداقل 5 مقاله فارسی و 5 مقاله به زبان خارجی با تاریخ انتشار کمتر از 5 سال اخیر در مرور منابع و رفرنس ها باشد.حتما باید مقالات مرتبط منتشر شده در این نشریه جزو منابع بررسی شده باشد. 

9- رفرنس نگاری بر اساس APA باشد. فهرست الفبایی تنظیم شود. 

10- دو داور با درجه استادیار به بالا با مشخصات صحیح و  غیر از اعضا تحریریه این نشریه معرفی شود. مشخصات داوران دقیق وارد شود.

11-در صورت پذیرش مقاله نویسندگان محترم باید نسبت به تهیه و ارسال چکیده مبسوط  (Extended Abstract) اقدام کنند. این مهم برای اخذ نمایه های معبتر برای نشریه ضروری بوده و شرط ضروری چاپ است. قالب چکیده مبسوط به شرح زیر است و حجم آن نباید کمتر از یک صفحه و بیشتر از دو صفحه باشد.

11- داورانی که توسط نویسنده مسئول در سامانه معرفی می شوند بایستی دارای درجه حداقل استادیار و عضو هیئت علمی یکی از دانشگاههای تابع وزارت متبوع بوده و از اعضای هیئت تحریریه این نشریه نباشند.

12- درج کامل و دقیق مشخصات نویسندگان مقاله در بخش معرفی نویسندگان ضروری است. حتما باید نام گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه نیز درست وارد شود.. بخش انگلیسی همین داده ها هم باید درست وارد شود. با نهایت تاسف در صورت نقص در این قسمت مقاله مردود می شود.

13- اگر بیش از دو مقاله همزمان در مرحله داوری باشد، نشریه مجاز است مقاله ارسالی آخر را به تشخیص خود عودت دهد.

14-  در هر مرحله ای  در صورت کشف مغایرت عمده از ضوابط چاپ، نشریه ملزم است مقاله را از فرآیند چاپ حذف کند. دلایل این کار در صورت درخواست نویسنده مسئول به وی اعلام می شود. 

TITLE

(NEW TIMES ROMAN MS, 14 FONT SIZE, BOLD, ALL CAPS, CENTERED)

 

 

 

Author’s Name and Surname1, Author’s Name and Surname2 (10 font size)

1Affiliation

E-mail

2Affiliation

E-mail

 

Abstract:Abstract should be written with 8 font size, New Times Roman MS, justified, single line spacing. Objective, method and findings are summarized in this section.

 

Keywords:This section should contain maximum 5 words that are written in 8 font size and seperated with commas.

 

GENERAL GUIDELINES

Extended abstracts should be written according to the below structure including the following headings: abstract and keywords, introduction, methods, findings and argument, conclusion and recommendations. There is flexibility as to the naming of the sections. Sub-headings can be used when necessary.

 

Extended abstract shall be written in font New Times Roman MS, single line spacing and 9 font size. Extended abstracts can contain figures, tables and/or images. Page format should be A4 page size with margins 2.5 cm wide from the right, left, top and bottom. Extended abstracts should not exceed 4 pages including the references and pages should not be numbered.

 

Authors' names must not appear anywhere in the paper when this is first submitted to the organisers.

 

 

INTRODUCTION (Heading New Times Roman MS, 11 font size, bold)

The introduction section should (1) present the scope and objective of the paper and state the problem, (2) briefly review the pertinent literature, (3) describe the methods, and (4) provide an overview of the main results of the work.

 

 

METHODS

The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient references.  

 

FINDINGS AND ARGUMENT

The findings and arguments of the work should be explicitely described and illustrated. Supporting figures, tables and images of the results (no more than two figures and two tables) may be included in the extended abstract.

 

All the tables, images and figures should be centered. Figures and images should be numbered (see Figure 2 for an example) and figure headers should be placed under the figure or image; as for the tables, they should also be numbered (see Table 2 for an example) and the table header should be placed at the top. References (if any) of the tables, figures and images should be presented right under the tables, figures and images in the form of author surname and publication date.

 

 

Figure 2. Header

Table 2. Header

 

 

 

 

 

 

Reference: author surname and publication date

 

 

CONCLUSIONS

Conclusions should include (1) the principles and generalisations inferred from the results, (2) any exceptions to, or problems with these principles and generalisations, (3) theoretical and/or practical implications of the work, and (5) conclusions drawn and recommendations.

 

REFERENCES

References should be listed in alphabetical order and presented in a a format according to the JIBA Manual of Style: http://jiba.tabrizu.ac.ir/journal/authors.note

 

About the Authors

The About the Authors section must begin 12 points below the references section, using the same margins as the body. Describe each author in a separate paragraph, skipping one line between authors. Try to limit the information to 75 words or less, but it is okay to have more.

 

                        Author Name is an Academic member at….

 

Each author name should be bolded. You can apply the AuthorName character style for this. An image is optional (width not to exceed 1-inch or 96 pixels)

 

آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه مدیریت نشریه‎ با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد. بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی و سلب اعتبار برای نشریه محفوظ است.

بعد از ارسال مقاله به سامانه نشریه، تحت هیچ شرایطی جایگاه نویسندگان اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد.

سرقت علمی شکل­‌های گوناگونی دارد از جمله:

الف. ثبت مقاله دیگران به نام خود؛

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛

ج. کپی‌­برداری یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد)؛

د. طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛

هـ. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه؛

و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش؛

ز. استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‌پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

1. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی وبگاه نشریه برداشته خواهد شد.

2. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریه‎های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.

3. از مراجع قضایی ذی‎صلاح پیگیری حقوقی خواهد شد.

4. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد. 

5. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‎ها، مؤسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

6. با توجه به الزامی بودن ذکر پشتیبان های مالی، نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان های مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند.

برای دریافت فرم تعهدنامه نویسندگان اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید.  

 

 

تصویر زیر را در دسکتاپ ذخیره، سپس چاپ و پس از تکمیل ارسال فرمایید.