مطالعه تأثیر در نظرگیری رقابت در مکان‌یابی هاب های لجستیکی بر سهم بازارهای بین‌المللی حمل‌ونقل با استفاده از نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jiba.2018.8810

چکیده

مسئله مکان‌یابی هاب یکی از مسائل راهبردی در لجستیک محسوب می‌شود که کاربردهای مختلفی در حمل‌ونقل مسافران و کالاها، سرویس‌های پستی، شبکه‌های مخابراتی و غیره دارد. مقاله حاضر با فرض یک بازار دوقطبی، مسئله مکان‌یابی رقابتی هاب ها را در شبکه تخصیص تکی مورد بررسی قرار می‌دهد. دو شرکت (تصمیم‌گیرندگان) تصمیمات متوالی را برای پیکره‌بندی شبکه‌های هاب خود می‏گیرند تا سهم بازارشان را به حداکثر برسانند و مشتریان یکی از شرکت‌ها را بر اساس سطح خدمتی (از نظر هزینه، مسافت و غیره) که هر یک از آن‌ها ارائه داده‌اند، انتخاب می‏کنند. مدل‌های ریاضی بر اساس تعادل استکلبرگ برای مسائل شرکت اول و دوم (رهبر و پیرو) ارائه و یک الگوریتم حل بر مبنای‏ جستجوی ممنوعه برای مسائل رهبر و پیرو پیشنهاد می‌شود. برای اعتبارسنجی روش حل و مدل‌های ریاضی از مجموعه داده‏های استاندارد موجود در ادبیات موضوع استفاده می‌شود. یافته‏های تحقیق لزوم در نظر گرفتن رقابت در مکان‌یابی هاب‏های لجستیکی برای شرکت‏های حمل‌ونقل به‌منظور جذب سهم بیشتر بازارهای بین‌المللی حمل‌ونقل را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of considering competition in locating logistic hubs on the international shipping market share using the game theory

نویسندگان [English]

  • Nader Ghaffarinasab 1
  • Younis Jabarzadeh 2
  • Alireza Matlabzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Msc, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Hub location problem (HLP) is one of the strategic planning problems in logistics with numerous applications in passenger/cargo transportation, postal services, telecommunications, etc. This paper addresses the competitive single allocation HLP where the market is assumed to be a duopoly. Two firms (decision makers) sequentially decide on the configuration of their hub networks trying to maximize their own market shares and the customers choose one firm based on the service level (cost, distance, and etc.) provided by these firms. Mathematical formulations are provided for the problems of the first and second firms (the leader and the follower, respectively) and a tabu search (TS) based solution algorithm is proposed for solving the leader's and the follower's problems. Standard data sets, which exist in the literature of HLP, have been used to validate the solution methods and mathematical models. Computational experiments show that considering the competition in deciding on the location of hubs can positively affect the captured market share from the international shipping markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive market
  • logistics
  • hub location
  • game theory