رقابت در بازار محصول، دقت سود پیش‌بینی ‌شده توسط مدیریت، نوع مالکیت: شواهدی از شرکت های بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/jiba.2019.8811

چکیده

بین المللی شدن شرکت فرایندی است که از واردات و صادرات شروع و تا سطح ادغام های پیشرفته گسترش می یابد. این مهم تاثیر قابل توجهی، هم بر شئون شرکت از جمله دقت پیش بینی سود، ریسک و نوسانات می شود. از سوی دیگر پیش­بینی سود توسط مدیران، سرمایه­گذاران را در قیمت­گذاری اوراق بهادار کمک می­کند. در این­ راستا، رقابت در بازار محصول از سازوکارهای نظارتی برون‌سازمانی، ویژگی­های سود پیش‌بینی‌ شده را تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین، نوع مالکیت (دولتی/غیردولتی) علاوه بر اینکه بر افشای اطلاعات از سوی مدیران مؤثر است، در ایجاد فضای رقابتی بازار نیز نقش فعالی دارد و می­تواند در تعامل با میزان رقابت در بازار محصول بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیرگذار باشد. ازاین­رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول به واسطه بین المللی شدن شرکت، بر دقت سود پیش­بینی شده توسط مدیریت و اثر نوع مالکیت بر رابطه آن­ها است. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال­های 1385 الی 1394 در جامعۀ غربال‌شده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. مطابق یافته­ها، تأثیر رقابت در بازار محصول بر دقت سود پیش­بینی شده، مثبت معنی­دار است؛ بنابراین، رقابت به­عنوان سازوکار نظارتی بر افشای اطلاعات نقش مؤثری داشته و به پیش­بینی­های دقیق­تر مدیران منجر می­شود. ولی تأثیر نوع مالکیت بر دقت پیش­بینی سود، معنادار نیست. همچنین، نتایج نشان می­دهد، نوع مالکیت در تعامل با رقابت در بازار محصول بر دقت سود پیش­بینی شده تأثیر معناداری ندارد. ولی ورود به فازهای بین المللی شدن نتایج را تحت اشعاع قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Product Market Competition, Accuracy of Managers' Forecasted Earnings, Ownership Type: Evidence from international companies

نویسندگان [English]

  • Alireza Fazlzadeh 1
  • Sohrab Abdi 2
1 Associate professor, Department of Management, Faculty of Economic and Management.
2 Msc, University of Orumieh, Orumieh, Iran
چکیده [English]

Earnings forecast by managers, is a sign of managers' personal information delivery along with their claims confirmation which helps investors to better understand the relationship between the manager's forecast and the firm's future performance and correctly pricing the securities. In this regard, product market competition is one of the external regulatory mechanisms that plays a role in the disclosure of information to investors and affects forecasted earnings properties. Also, public/private ownership is effective in disclosure of information by managers and has an important role in building competitive environment in market and in interaction with the amount of product market competition, can has impact on the quality of information disclosure by managers. Hence, the aim of this research is to investigate the effect of product market competition on the accuracy of managers' forecasted earnings and the impact of ownership type on their relationship. In order to achieve the goal of the research 86 firms among during the period from 2007 to 2016 were screened in the community. According to the findings, the impact of product market competition on the accuracy of forecasted earnings is significantly positive. So, competition as a control mechanism has an effective role in disclosure of information by firms and leads to more accurate forecasts by managers. But the effect of state (public) ownership on earnings forecast's accurate is not significant. The results also show that the state ownership in interaction with product market competition hasn't significant impact on the accuracy of forecasted earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy of Managers' Forecasted Earnings
  • Ownership Type
  • Product Market Competition