موضوعات = ابعاد و اقدامات بازاریابی بین المللی
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی و استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت‌های صادراتی (موردمطالعه: صنعت شکلات در شهر تبریز)

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 65-87

10.22034/jiba.2020.11396

باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ رامین بشیرخداپرستی؛ سمیه صائب نیا؛ امین ناظر اصل