کدهای اخلاقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اخلاق اسلامی، دانشکده علوم و معارف اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث. قم. ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

در جهان امروز مهاجرت روندی رو به افزایش‌یافته و اشتغال یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های مهاجرت است. حکومت‌ها در قبال مهاجران ورودی و خروجی، مسئولیت‌های اخلاقی خاصی دارند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از نوع کتابخانه‌ای به تبیین کدهای اخلاقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. اخلاق مهاجرت به طور عام و مسئولیت اخلاقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار به طور خاص در پژوهش‌ها و مجامع بین‌الملل مغفول مانده است. در برخی امور زیرشاخه‌ای مهاجرت مانند گردشگری، نظام‌نامه‌های جهانی اخلاقی تدوین شده اما در مبحث مهم مهاجرت جز قوانینی حقوقی، توجه چندانی به مباحث اخلاقی نشده است. این مقاله با برشمردن مسئولیت‌های اخلاقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار پنجره جدیدی به روی پژوهشگران و سیاستمداران باز می‌کند. مهاجرت حق هر انسانی است. در نگاه نخست، حق هر انسانی است که در هرجایی که علاقه دارد اقامت گزیند و شغل مناسب خود را انتخاب نماید و حکومت‌ها در نگاه نخست، نمی‌توانند و نباید مانع آنان شوند. حکومت‌ها از نظر اخلاقی نمی‌توانند نسبت به مهاجران کار بی‌تفاوت باشند. حاکمیت در قبال حقوق شهروندان و حقوق مهاجران، مسئولیت حقوقی دارد. حقوق شهروندان بر حاکمیت در اولویت است. چالش‌ها و آسیب‌های مهاجرت حکومت‌ها را وامی‌دارد به خاطر رعایت مصالح شهروندان از پذیرش بی‌رویه مهاجران جلوگیری کنند. لحاظ حقوق شهروندی، مسئولیت حاکمیت در قبال مهاجران را سلب نمی‌کند؛ بلکه حکومت‌ها با اولویت دادن به مصالح شهروندان خود باید در ادای حقوق مهاجران به ویژه مهاجران قانونی کار کوشا باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ethical codes of governance for incoming labor migrants based on the Universal Declaration of Human Rights

نویسندگان [English]

  • mortaza qasemikhah 1
  • Mohamad taqi Sobhaninia 2
1 Islamic Ethics, Faculty Sciences and knowledge Islamic, THE University OF Quran and Hadith. Qom. Iran.
2 Assistant Professor and Faculty member of the Department of Ethics the University Of Quran and Hadith
چکیده [English]

Daily migration is increasing and employment is one of the most important motivations for migration. Governments have special moral responsibilities to incoming and outgoing immigrants. This article uses a descriptive-analytical and library-based method to explain the ethical codes of governance towards incoming labor migrants based on the Universal Declaration of Human Rights. The ethics of immigration in general and the moral responsibility of the government towards incoming immigrants in particular have been neglected in research and in the international community. In some sub-branches of immigration, universal moral codes have been developed But in the important issue of immigration, except for legal laws, little attention has been paid to ethical issues. This article opens a new window for researchers and politicians by listing the government's moral responsibilities to incoming immigrants. Immigration is the right of every human being. At first glance, it is the right of every human being to live wherever he wants And choose the right job and governments, at first glance, can not and should not hinder them. Governments cannot be morally indifferent to labor migrants. The government has a legal responsibility for the rights of citizens and the rights of immigrants. Citizens' rights take precedence over sovereignty. Migration Challenges force governments to prevent the uncontrolled admission of immigrants in the interests of citizens. Consideration of citizenship rights does not relieve the government of responsibility for immigrants; Rather, governments must work hard to ensure the rights of immigrants, especially legal immigrants, by prioritizing the interests of their citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical codes
  • Governance
  • Work migration
  • Universal Declaration of Human Rights
قرآن کریم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی در مجمع بین­المللی سازمان ملل متحد در پاریس).
اخوان خرازیان، مهناز، (1386) «تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد». مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 36، صص: 45-142.
اسلامی، محمدتقی، دبیری، احمد و علیزاده مهدی، (1388)، اخلاق کاربردی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
امید، مسعود، (1380)، درآمدی بر اخلاق شناسی حکمی و فلسفی استاد محمدتقی جعفری، مجله نقد و نظر، شماره 25 و 26، صص 398-440.
باب گوره، حسام‌الدین و عیوضی، محمد رحیم، (1391) «تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی». مجله علمی پژوهشی سیاست، شماره 23، صص: 185-206.
بهارلویی، عبدالله و نعمتی، میثم، (1396) «حقوق شهروندی، مولفه­ها و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن» اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره 11، صص: 41-58.
بهشتی، مرتضی، (1382)، پژواک مهاجرت، تهران: کتاب نیستان.
جوادی آملی، عبدالله، (1388)، حق و تکلیف در اسلام، قم: انتشارات مؤسسه اسراء، چاپ سوم.
حسن‌پور، محمد، صفدری شربیانی، جاوید، (1396)، «مبانی امنیت ملی در حقوق بین­الملل با تأکید بر منشور ملل متحد»، مطالعات حقوق، شماره 14، صص: 71-90.
دیلم صالحی، بهروز. (1393)، «تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی شدن». علوم سیاسی، دانشگاه آزاد کرج، شماره 29، صص: 91-114.
ذبیحیان یدالله و معتضد، خسرو. (1381)، ایرانیان در مهاجرت. تهران: انتشارات البرز.
زنجانی، حبیب‌الله، (1380)، مهاجرت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
سبحانی­نیا، محمدتقی، (1397)، اخلاق رانندگی. قم: انتشارات باهوش.
سعید محمدی، گفت‌وگوی گری گاتینگ با جوزف کارِنز که در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ در وب‌سایت نیویورک‌تایمز منتشر شده و سعید محمدی این مصاحبه را در وب‌سایت ترجمان با عنوان «مهاجران تا کجا انسان به حساب می‌آیند؟» ترجمه کرده و در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ منتشر شده است. 
شهبازی، مظفرالدین، (1392)، مهاجرت نخبگان علمی در عصر جهانی شدن. تهران: انتشارات ندای آریانا.
صادقی، رسول، غفاری، غلامرضا و رضایی، مریم (1397)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از ایران، مجله علمی پژوهشی مطالعات جمعیتی، شماره 8، صص: 83-108.
عبدالهی، مجید و صرافی، مظفر. (1387)، «تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور». پژوهش­های جغرافیایی، شماره 63، صص: 115-134.
علومی، ابراهیم (1398)، جهانی شدن، مهاجرت­های بین‌المللی و زبان­ها، مجله علمی پژوهشی سیاست، شماره 49، صص: 147-165.
فرامرز قراملکی، احد. (1383)، «روش‌شناسی مسئولیت­پذیری سازمان»، نشریه پژوهش­های اجتماعی اسلامی، شماره 49 و 50، صص: 225-236.
گیدنز، آنتونی. (1377)، جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران، انتشارات نی، چاپ چهارم.
محمدی الموتی، مسعود (1383)، جهانی شدن و مهاجرت نخبگان: بررسی تجربه ایران، مجله علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 15، صص: 209-232.
مصباح یزدی، محمدتقی. (1391)، فلسفه اخلاق. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
منشور ملل متحد، (مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ میلادی، در سانفرانسیسکو).
موحدی، رضا و سامیان، مسعود (1397)، بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان در شهرستان سردشت، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی سکونت­های انسانی، دوره 13، شماره 42، صص: 163-177.
ویلیام کی، فرانکنا. (1389). فلسفه اخلاق. ترجمه هادی صادقی. قم. کتاب طه. چاپ سوم.  
 
Caleb Yong. (2017). Immigration Rights and the Justification of Immigration Restrictions. Journal of Social Philosophy 48 (4):461-480.
Christopher Heath Wellman, Phillip Cole, (2011). Debating the Ethics of Immigration: Is There a Right to Exclude? Published to Oxford Scholarship Online: May 2015.
David Martinez. Alexander Elliott. (2021). Realizing immigration as a human right. Published Sociology. European Journal of Social Theory.
Joseph H. Carens, (2013). The ethics of immigration. Oxford University Press.
Joseph H. Carens, (2014). « When Immigrants Lose Their Human Rights? » By Gary Gutting and Joseph Carens​. November 25, 2014. (https://opinionator.blogs.nytimes.com/25/11/2014/should-immigrants-lose-their-human-rights/(
Universal Declaration of Human Rights.