چالش‌های استقرار بانکداری دیجیتالی در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 دانشیار، بخش مدیریت دانشگاه شیراز

3 دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی چالش‌های استقرار بانکداری دیجیتالی در ایران است. روش‌شناسی موردنظر برای انجام این تحقیق، استفاده از روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری داده بنیاد استفاده شده است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات در صنعت بانکداری از مصاحبه‌های ساختارنیافته و نیمه ساختاریافته (بهره‌گیری از نظرات خبرگان دانشگاهی و صنعت بانکداری ایران) استفاده شده است. در این روش که کدها با نرم‌افزار MAXQDA استخراج شد، در مجموع 176 کد، 45 مفهوم و 14 مقوله در 5 دسته مقوله کلی‌تر به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شرایط علی چالش‌های بانکداری دیجیتال در ایران شامل چهار مقوله موانع قانونی و حقوقی، موانع زیرساختی و ضعف در زیرساخت‌های فناوری، عدم تمایل سازمان به همکاری با شرکای بیرونی و بالعکس و عدم ارائه ایده‌های نوین کسب‌وکار دیجیتال بوده، شرایط زمینه‌ای شامل سه مقوله عدم همراهی نیروی انسانی، مانع فرهنگی و مانع آموزشی بوده، شرایط مداخله‌گر شامل دو مقوله نبود هدف و چشم‌انداز راهبردی مشخص در عرصه بانکداری دیجیتال و عدم وجود ساختارهای سازمانی فعال، پویا و منعطف است، همچنین راهبردهای پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال شامل سه مقوله تقویت و ارتقا زیرساخت‌ها، خلق و ارائه ایده‌های نو دانشی بانکداری دیجیتال و مدیریت راهبردی دیجیتال است و در آخر پیامدهای عدم پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال در ایران شامل شش مقوله فراهم نشدن نیاز مشتری، کاهش سهم بازار، عدم تحلیل رفتار مشتریان، عدم ارائه خدمات یکپارچه، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Banking Challenges in Banking Industry

نویسندگان [English]

  • Faranak Ravangard 1
  • Mohammad Hossein Ronaghi 2
  • abolghasem ebrahimi 3
1 MA, Department of Management Shiraz University
2 Associate Professor, Department of Management, Shiraz University
3 Associate Professor, Department of management, Shiraz university, Shiraz,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the challenges of establishing digital banking in Iran. The methodology used for this research was the use of qualitative research method in which the data theory theory method was used. In order to collect information in the banking industry, unstructured and semi-structured interviews (using the opinions of academic experts and the Iranian banking industry) have been used. In this method, the codes were extracted with MAXQDA software, a total of 176 codes, 45 concepts and 14 categories in 5 categories of general categories were obtained. The results show that the causal conditions of digital banking challenges in Iran include four categories of legal barriers, infrastructure barriers and weakness in technology infrastructure, the organization's unwillingness to cooperate with external partners and vice versa and lack of new digital business ideas. The lack of human resources is a cultural barrier and an educational barrier. The interventionist conditions include two categories: lack of specific goal and strategic vision in the field of digital banking and lack of active, dynamic and flexible organizational structures. Upgrading infrastructure, creating and presenting new ideas, digital banking knowledge and digital strategic management. Finally, the consequences of not implementing digital banking in Iran include six categories: not meeting customer needs, reducing market share, not analyzing customer behavior, not providing integrated services, reducing revenue. And increase costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Banking
  • E- Banking
  • Grounded Theory
بابکی راد، اعظم (1400)، سناریوهای خدمات بانکداری دیجیتال در افق 1408، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، شماره 124، 90-109. 
باغانی، ا. (1399). بررسی نحوه نظارت بر فناوری‌های نوین مالی فین‌تک و ارز دیجیتال، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 9(35)، 153-168.    
بمانی و و معینی، ح. (1399). آینده‌پژوهی بانکداری الکترونیک با رویکرد عدم قطعیت بحرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم.   
بمانیان، م. ر، سالاری مدوار، م، غفرانی، س و بمانیان، ر. (1391). ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات شهر الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) و رهیافت نظری رفتار برنامه‌ریزی‌شده (TPB) و اعتماد (Trust) مطالعه موردی: دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، فصلنامه مدیریت شهری و روستایی، 29(13)، 131-150. 
حسینی، ح، احمدی‌نژاد، م و فارسی زاده، ح. (1391). بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان با استفاده از مدل اصلاح‌شده پذیرش فناوری، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 12(4)، 19-36. 
حمیدی زاده، م. ر و قمیاویلی، ع. (۱۳۹۶). تأثیر ریسک ادراک شده بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ۱۶ (۱)، ۵۱-۷۱.  
خاتمی فیروزآبادی، س. عسگری مهر، م. مرتاض هجری، ف. (1397). راهکارهای توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار. پژوهشنامه اقتصادی، 18(68), 253-290.
خسروانجم، د. کشانچی، ب. پورقلی، ا. عبداللهی، ش. (1399). ارزیابی شاخص‌های استراتژیک پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال با استفاده از ترکیب رویکردهای مدل‌سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی. فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، شماره 46، 125-148. 
دانایی‌فرد، ح. (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور، شماره 11، 57-70. 
دانائی‌فرد، ح، الوانی، س. م و آذر، ع. (1396). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
درزیان عزیزی، ع. ه، قاسمی، ا و سلیمانی، س. (1392). نقش ابعاد سنتی و مجازی بانک‌ها در بانکداری الکترونیکی آن‌ها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۸ (۳۱)، ۱۳۱-۱۵۱. 
سالار، ج و ابراهیمی، ا. ق. (1393). ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر اعتماد در بانکداری الکترونیکی: پیمایشی پیرامون بانک ملی استان آذربایجان غربی، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، ۶ (۱۸)، ۹۱-۱۰۶. 
سلامتی طبا، س. بیگی، م. اکبری، ع. (1396). بانکداری دیجیتالی؛ انقلابی در صنعت بانکداری، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت. 
سلطانی، م و طهماسبی آقبلاغی، د. (1399). تبیین نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با فین‌تک‌ها در کارایی با میانجیگری تحولات فناورانه و بانکداری دیجیتال. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 12(3)، 800-832.  
صفرزاده، ح و فروتن، م. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی، دوماهنامه دانشور رفتار، ۱۸ (50)، ۴۳۳-450.  
عسگری مهر، م. ترک تبریزی، م. دهقانی قهفرخی، ا. کاظمی، ن (1396). شناسایی مؤلفه‌های استراتژیک برای پیاده‌سازی موفق مدل بانکداری دیجیتال، هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت. 
عسگری، ط و نعیمی صدیق، ع. (1398). تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال. فصلنامه راهبرد، 28(92)، 5-34.  
گوهری فر، م، خاشعی و و دهدشتی، ز. (1400). آینده‌پژوهی نظام بانکداری بین‌الملل ایران، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری. 
مرادی، ش، نادری، ن و دل‌انگیزان، س. (1398). بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران؛ با تأکید بر عوامل و موانع پیش رو. توسعه کارآفرینی، 13(1)، 140-121. 
وزارت امور اقتصاد و دارایی (1398). بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد. تهران.   
Alalwan, A. A, Baabdullah, A. M, Rana, N. P, Tamilmani, K. & Deivedi, Y. K. (2018). Examining adoption of mobile internet in Saudi Arabia: Extending TAM with percieved enjoyment, innovativeness and trust. Technology in Socity, 55, 100-110.
Alkhowaiter, W. A. (2020). Digital payment and banking adoption research in Gulf countries: A systematic literature review. International Journal of Information Management, 53.doi:https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102102.
Arsanjani, A. A, Gholipour Soleimani, A, Delafrooz, N. & Taleghani, M. (2019). Challenges of the Iranian E-Banking Business Model in Digital Transformation, Journal of Money & Economy, 14(3), 389-419.
Barquin, S, HV, V. and Yip, H, 2015. Digital Banking in ASEAN: Increasing Consumer Sophistication and Openness. Mckinsey Company. Available at: https://www.mckinsey.com.
Cruz, P, Salo, J, Munoz-Gallego, P, & Laukkanen, T. (2010). Heavy users of e-banking and Customer Experience Management: evidences on intrinsic motivation. International Journal of Electronic Business, 8(2), 187-209
DeLaCastro, S. Erdmann, S, Krishnan, A, Kulkarni, S. and Pande, M. (2014). Digital banking: Enhancing customer experience; generating long term loyalty. Cognizant Survey retrieved from https://www.cognizant.com/.../Digital-BankingEnhancing-Customer-Experience-Gen
Dutta, S, Geiger, Th, and Lanvin, B. The Global Information Technology Report 2015. JHONSON Cornell University. Available at: http://reports.weforum.org.
European Commission. (2019). Behavioural study on the digitalisation of the marketing and distance selling of retail financial services (Final Report, April).
Falato, Ph, et al, 2013. Backing up the Digital Front: Digitizing the Banking Back Office. Capgemini Cunsulting, Available at: https://www.capgemini.com.
Franz, Ch, Bieger, Th. and Herrmaan, A, 2017. Evolving Business Models: How CEOs Transform Traditional Companies. Springer. Available at: https://www.springer.com.
Gill, M, and Vanboskrik, Sh, 2016. The Digital Maturity Model. Cambridge: Forrester research.
IBM Corporation (2016). Designing a Sustainable Digital Bank. United States of America: IBM Corporation. https://www.ibm.com/downloads/cas/XGJGOJWA
J¨unger, M. & Mietzner, M. (2019). Banking goes digital: The adoption of FinTech services by German households. Finance Research Letters. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.08.008.  
Lee, L, Mathena, J, and Goodall, 2013. Who Says Banks Can't Be Social. Become a Social Bank Inside and Out. Deloitte. Available at: https://www2.deloitte.com.
Leong, C, Tan, B, Xiao, X, Tan, F. T, & Sun, Y. (2017). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. International Journal of Information Management, 37(2), 92-97
Maklan, S, & Klaus, P. (2011). Customer experience: are we measuring the right things. International Journal of Market Research, 53(6), 771-772.
Möwes, T, Puschmann, T, and Alt, R, 2011. Service-Based Integration of IT -Innovations in Customer-Bank-Interaction.Wirtschaftinformatik Proceedings.
Rathee, V, & Yadav, R. (2017). PERCEPTION OF CUSTOMERS TOWARDS SERVICE QUALITY: A STUDY OF DIGITAL BANKING PRACTICES. International Journal of Management, IT & Engineering, 7(10), 1-19. 
Ross, J. W, C. M. Beath and I. M. Sebastian (2017), “How to develop a great digital strategy”, MIT Sloan Management Review, 58(2), 7.
Sardana, V, Singhania, S. (2018). Digital technology in the realm of banking: A review of literature. International Journal of Research in Finance and Management, 1, 28–32.
Sas, 2015. Digital Banking and Analytics: Enhancing Customer Experience and Efficiency. Available at https://www.sas.com
Schueffel, P, and Vadana, I, 2015. Open Innovation in the Financial Services Sector -A Global Literature Review. Journal of Innovation Management, 3(1), pp. 25-48.
Sullivan, w, Wilson, D, Thakral, C, Verma, s, & Venkataraman, K. (2016). Top 10 Trends in Insurancein 2016. Capgemini. 
Sun, N, et al, 2014. iCARE: A Framework for Big Data-Based Banking Customer Analytics. IBM Journal of Research and Development. 58(5/6), pp. 4:1-4:9.
Uddin, U, shawon, S. S. & NayeemA. R. (2017). Challenges and Opportunity of Online Banking Services and Product: An Empirical Study in Bangladesh. International Journal of Advanced Engineering and Management Research. 2(5), 2456-3676.