نویسنده = بیژن رضایی
شناسایی انواع رویکردهای منتورینگ در استارتاپ ‏ها، مورد مطالعه شتاب‎دهنده ها در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22034/jiba.2024.61120.2198

شهین بهور؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی؛ یوسف محمدی فر