موضوعات = تجارت الکترونیک بین المللی
مدل بازاریابی دیجیتال برای توسعه بازارهای صادراتی محصولات صنعت ساختمان در کشورهای حوزه خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/jiba.2023.59095.2142

ایوب محمدیان؛ سید ابولقاسم میرا؛ نادر معاون


تأثیر تجارت الکترونیک بر صادرات، شواهد فراتحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22034/jiba.2024.60534.2176

زهرا حیدری زاد؛ علیرضا فضل زاده؛ وحید احمدیان؛ سجاد نقدی