موضوعات = شراکت های راهبردی و همکاری های بین المللی در سطح بنگاه
ساختارسازی مفهومی پیشران‌های شکل‌دهنده‌ی اتحاد استراتژیک در بستر روش TISM (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/jiba.2024.60901.2192

محمدجواد آذرشاهی؛ علیرضا علی احمدی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمدرضا مشایخ مشایخ


مدل کیفی همکاری نظام بانکی با شرکتهای حوزه فین تک به روش داده بنیاد

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 153-177

10.22034/jiba.2023.55201.2008

آرش عنصری؛ عباس خمسه؛ تقی ترابی؛ حمیدرضا یزدانی