موضوعات = تحقیقات بازاریابی بین المللی
نقش گرایش به کارآفرینی اجتماعی در توسعه بازارگرایی و هم‌آفرینی ارزش

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 115-135

10.22034/jiba.2022.51064.1872

مهدی دهقانی سلطانی؛ رضا سلیمانی دامنه؛ سارا حدادی


اولویت‌‌‌‌بندی بازارهای هدف صادرات گوجه فرنگی ایران با استفاده از روش تاکسونومی عددی

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 103-119

10.22034/jiba.2020.10749

میثم مدرسی؛ سمیرا افراسیابی؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ فاطمه خانی