موضوعات = شرکت های دانش بنیان و بین المللی شدن
شناسایی مولفه های قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش بنیان: مرور ازطریق کتاب‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/jiba.2024.59234.2146

علی ملاباقر؛ حمید زارع؛ آصف کریمی


طراحی مدل قابلیت‌های پویای شرکت‌های دانش بنیان جهت توسعه اکوسیستم نوآوری

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 103-124

10.22034/jiba.2023.54700.1990

هادی قزوینی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی