دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 1-164 
شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت‌های پویا

صفحه 23-42

10.22034/jiba.2019.7588

وحید ناصحی فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمدتقی تقوی فر؛ ژاله فرزانه حسن زاده


تأثیر بازارگرایی صادرات بر افزایش صادرات در صنعت خشکبار

صفحه 103-123

10.22034/jiba.2019.7225

حسین نوروزی؛ سجاد عبداله پور؛ سمیه گنجعلی وند؛ سیده غزل معصومی