موضوعات = مزیت رقابتی بنگاه در سطح بین المللی
گونه شناسی نظریات شکل‌دهنده استراتژی هم ‏آواسازی در کسب‌وکارهای پلتفرمی

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 249-270

10.22034/jiba.2022.50214.1847

محمدرضا دانشور دیلمی؛ شهرام خلیل نژاد؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی ابراهیمی


بررسی تأثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های صادراتی

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 69-88

10.22034/jiba.2021.43150.1606

حسین نوروزی؛ یعقوب رشنوادی؛ رسول نصرت پناه؛ شاهرخ بیگی


ارائه مدل مزیت های رقابتی کسب و کار گردشگری سلامت در پسا کرونا با بکارگیری تکنیک فرا ترکیب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 45-66

10.22034/jiba.2020.40311.1460

حکیمه کیا کجوری؛ محمد علی نسیمی؛ محمد جواد تقی پوریان؛ قیدر قنبرزاده


مقایسه مشوق‌های صادراتی ایران و ترکیه در راستای ارائه مشوق‌های مناسب برای افزایش صادرات ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 107-127

10.22034/jiba.2020.41712.1514

عباداله اکبری؛ صمد عالی؛ یعقوب علوی متین؛ مرتضی محمودزاده