موضوعات = فضای کسب و کار بین المللی و بنگاه
مدل توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان حوزه الکترونیک و برق ایران با محوریت ارتقاء پایبندی سازمانی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/jiba.2023.57874.2092

روح اله سهرابی؛ وحید چناری؛ محمد همتی؛ مهرداد همراهی


طراحی الگوی دموکراسی تجاری شرکت های پتروشیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jiba.2023.57754.2088

علیرضا عباسی گرجی؛ محسن اکبری؛ اسماعیل ملک اخلاق


ساختاردهی به مسائل صادرات صنایع خلاق و فرهنگی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-82

10.22034/jiba.2022.53576.1955

فهیمه محمدی؛ امیر ذاکری؛ مهدی عبدالحمید


چالش مدیریت یا رهبری کسب و کارهای بین المللی در فضای کرونایی از منظر هرمنوتیک انتقادی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 105-128

10.22034/jiba.2021.43710.1610

شلاله کاملی؛ شهرام میرزائی دریانی؛ محمد خیراندیش؛ مجید احمدلو


مدل مفهومی شاخص های تسهیل کننده استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی در شرایط تحریم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 167-188

10.22034/jiba.2021.43301.1592

یوسف بابازاده؛ ناصر فقهی فرهمند؛ محمد پاسبانی؛ یعقوب علوی متین


تأثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب منطقه منا

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 61-80

10.22034/jiba.2020.10747

ابوالفضل شاه آبادی؛ محمدکاظم نظیری؛ امیر جمشیدی