موضوعات = بین المللی شدن کسب و کار ، کارکردها و اثربخشی بنگاه
مدل بهبود صادرات کارآفرینان صنایع کوچک و متوسط ایران با محوریت تدوین کار راهه شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22034/jiba.2024.60845.2188

نوراله بازیار؛ پروانه گلرد؛ رویا شاکری


تحلیل اهمیت – عملکرد عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا جهت ورود به بازارهای داخلی و بین‌الملل

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 13-31

10.22034/jiba.2022.51315.1883

زهرا عادل؛ آیت اله ممیز؛ حامد رحمانی؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری


طراحی الگوی توسعه بازاریابی بین الملل کشور در شرایط تحریم

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 95-113

10.22034/jiba.2022.50743.1860

داوود فیض؛ سیما علی پور؛ مریم اصغری نجیب


بین‌المللی‌سازی یکباره یا تدریجی؟ موردکاوی فرآیند بین‌المللی‌سازی سه کسب‌وکار دانش‌بنیان

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 93-108

10.22034/jiba.2021.48675.1787

سید احمدرضا علائی طباطبائی؛ مهدی الیاسی؛ حسام زندحسامی؛ تقی ترابی


طراحی الگوی راهبردی بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-108

10.22034/jiba.2020.10382

رضا اسماعیل پور؛ رضا سلیمانی؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور