موضوعات = رفتار مصرف کننده در بازاریابی بین المللی
بررسی تأثیر تصویر ذهنی بر قصد خرید کالای وارداتی با تأکید بر نقش قوم‌گرایی مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/jiba.2024.59488.2152

محسن حبیبی؛ مرتضی رجوعی؛ جواد نظری


مدل مشارکت مشتری در خلق ارزش برند کفش تبریز در شبکه‌های اجتماعی دو کشور ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22034/jiba.2024.60429.2172

جیمن نامق حسن؛ صمد عالی؛ یعقوب علوی متین؛ علیرضا بافنده زنده


تاثیر هوشیاری دینی بر ترجیح محصولات داخلی: تحلیل نقش قوم گرایی و بیگانگی مصرفی

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-24

10.22034/jiba.2023.48708.1800

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ فرشته منصوری موید


بررسی بین طبقه ای نگرش مصرف کنندگان استان کرمانشاه در خصوص محصولات چینی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-91

10.22034/jiba.2022.43810.1612

خبات نسائی؛ فخرالدین معروفی نقدهی؛ نگار بساطی


تأثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-146

10.22034/jiba.2021.43009.1578

امیر غفوریان شاگردی؛ امید بهبودی؛ مصطفی مومن؛ وجیهه هوشیار


بررسی نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت در رابطه بین مادی‌گرایی و خرید اجباری؛ مطالعه موردی صنعت پوشاک

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 129-142

10.22034/jiba.2021.40275.1459

مریم السادات موسوی؛ حسین عماری؛ سیروس فخیمی آذر؛ سید سیامک موسوی


عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات آرایشی خارجی توسط آقایان: بررسی نقش نگرش مصرف کنندگان

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 87-107

10.22034/jiba.2019.9424

معصومه عربشاهی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ امید بهبودی؛ علی نایبی