بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌وکارهای صادراتی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 1-22

10.22034/jiba.2019.7587

فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان؛ فرشاد قادری


بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب‌وکار در کشورهای منطقه منا

دوره 1، شماره 2، آذر 1397، صفحه 1-20

10.22034/jiba.2018.7595

غلامرضا کاظمیان؛ مهدی عبدالله پور؛ عاطفه عباسی


نقش فرهنگ ملی در پیوستن شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های فراملی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-24

10.22034/jiba.2018.8809

حسین رحمان سرشت؛ امید مهدیه؛ مهدی موحدی


تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب

دوره 2، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-20

10.22034/jiba.2019.9067

محمدرضا سلمانی بی شک؛ زهرا کریمی؛ اولدوز معصومی؛ فرانک باستان


شناسایی قابلیت‌های پویای موثر بر عملکرد صادراتی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-21

10.22034/jiba.2022.49086.1810

مهرداد سرکشیکی؛ امیر خانلری؛ منوچهر انصاری


فهم پدیده پشیمانی استراتژیک در سطوح راهبردی کسب وکارهای بین-المللی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-19

10.22034/jiba.2023.56469.2048

علی شریعت نژاد؛ لیلا یاراحمدی؛ زهرا غفوری


تاثیر هوشیاری دینی بر ترجیح محصولات داخلی: تحلیل نقش قوم گرایی و بیگانگی مصرفی

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-24

10.22034/jiba.2023.48708.1800

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ فرشته منصوری موید


تحلیل اهمیت – عملکرد عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا جهت ورود به بازارهای داخلی و بین‌الملل

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 13-31

10.22034/jiba.2022.51315.1883

زهرا عادل؛ آیت اله ممیز؛ حامد رحمانی؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری


مدل ارائه ارزش در فرایندهای سازمانی گمرک از طریق ادغام حاکمیت فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-40

10.22034/jiba.2023.54572.1986

امیررضا صدری خواه؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی


عقود بانکداری اسلامی و فضای کسب و کار در ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1398، صفحه 21-41

10.22034/jiba.2019.9078

علی شاهین پور؛ کرم کارابولوت