تعداد مقالات: 97
1. بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌وکارهای صادراتی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 1-22

10.22034/jiba.2019.7587

فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان؛ فرشاد قادری


2. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب‌وکار در کشورهای منطقه منا

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-20

10.22034/jiba.2018.7595

غلامرضا کاظمیان؛ مهدی عبدالله پور؛ عاطفه عباسی


3. نقش فرهنگ ملی در پیوستن شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های فراملی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-24

10.22034/jiba.2018.8809

حسین رحمان سرشت؛ امید مهدیه؛ مهدی موحدی


9. فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تأکید بر سازمان مأموریت‌محور بین المللی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-63

10.22034/jiba.2019.9080

اکبر بیات؛ میثم لطیفی؛ مرتضی مرادی؛ علیرضا اسلامبولچی


12. شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت‌های پویا

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 23-42

10.22034/jiba.2019.7588

وحید ناصحی فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمدتقی تقوی فر؛ ژاله فرزانه حسن زاده


13. تأثیر بازارگرایی و تجربه بین‌المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین‌المللی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-44

10.22034/jiba.2019.9068

محمد فاریابی؛ صمد رحیمی اقدم؛ محمدرضا کوششی؛ علیرضا پور آقابالایی


18. اثر جو خلاق و مدیریت دانش مشتری بر تاب‌آوری سازمانی در شرکت های صادراتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-93

10.22034/jiba.2019.9075

امیر اصلانی افراشته؛ زهره دهدشتی شاهرخ


19. بررسی شدت همبستگی عملکرد و کارایی شرکت‌ها بر یکدیگر در جهت بهبود مدیریت

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 37-53

10.22034/jiba.2018.7591

حامد فاضلی کبریا؛ امید اعظمی؛ بهاره اعظمی


20. تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 43-57

10.22034/jiba.2019.6684

اژدر کرمی؛ گرث گریفیتز؛ هادی کرمی؛ زهرا یونس پور


24. تأثیر مؤلفه های دانش بر برند ملی در کشورهای منتخب جهان

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 45-64

10.22034/jiba.2020.9186

ابوالفضل شاه آبادی؛ ندا سعادت